Yenişehir Merkez Kolejinde etkili ve farklılaştırılmış sınıflarda öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyleri esas alınarak eğitim öğretim faaliyetleri planlanmaktadır. Eğitim hayatına yeni başlayan öğrencilerimizin okula ve derslere karşı olumlu tutum geliştirmesi önem taşımaktadır. Öğrencilerimize bu yolculukta pozitif enerjileriyle yol gösteren öğretmenlerimiz bir rehber konumundadır.

Eğitim programımızın amacı: Keyifli, kalıcı ve anlamlı öğrenme etkinlikleri ile öğrencinin öğrenme sürecinin merkezinde olmasını sağlamaktır. Bu amaçla düzenlenen eğitim programımız öğrencilerde;

  • İlgi uyandıran
  • Dikkat çeken
  • Araştırma ve öğrenme heyecanını ortaya çıkaran
  • Öğrenci motivasyonunun sürekliliğini sağlayan
  • Öğrenme sorumluluğunun öğrenci tarafından üstlenilmesini kolaylaştıran özellikte hazırlanması hedeflenmiştir.

Programa ilişkin amaçlarımızı gerçekleştirebilmek için her bir ders saatinin etkinliği, materyali ve teknolojik araç-gereçleri bir ekip çalışmasının ürünü olarak ortaya çıkar

Okulumuzda ölçme-değerlendirme ve öğretim ayrılmaz bir bütündür. Süreç ya da sonuç odaklı ölçme-değerlendirmeler ile gelişimleri yakından izlenen öğrencilerimizin, tam öğrenmeye ulaşabilmeleri için her türlü destek hafta içi ve hafta sonu verilmektedir.