2014-2015 Eğitim – Öğretim Dönemi’nde Mezitli’de , bir yıl sonra da Yenişehir’de açılan Helen Doron Anaokulları Mersin’de uluslararası anaokulu statüsüne sahip olan tek kurum olma niteliği taşımaktadır. İlimizde Helen Doron Early English Kurumlarından mezun edilen öğrencilerin İngilizce donanımlarını karşılayabilecek bir kurum bulunmadığı düşüncesinden hareketle 2017-2018 Eğitim – Öğretim yılında Yenişehir Merkez Koleji eğitim, öğretim hayatına başlamıştır.

Gelişen ve değişen ama kendisine hep daha ileri hedefler koyarak büyüyen okulumuz;

  • Konforlu iç mekan ve dersliklerin yanı sıra her derse ait laboratuvarlar, iş atölyeleri, bilişim teknolojileri sınıfı gibi çalışma alanları ile sosyal aktivite ve dinlenme alanlarında yeşilin ve doğal dizaynın hakim olduğu dış mekan koşullarına,
  • Akıllı eğitim teknolojileri ve yeni nesil eğitim anlayışını yakından takip eden bir eğitim sistemine,
  • Akademik ve bilişsel gelişime önem vermenin yanı sıra öğrencilerin sosyal, sanat ve spor alanlarında aktif olmalarına önem veren programlara,
  • Proje tabanlı, iş birliğine yatkın eğitim sistemi uygulamalarına,
  • Öğrenci değişim programlarıyla (Student Exchange Programme) ilgili her tür donanım ve alt yapıya,
  • Yabancı dil edindirmede Helen Doron metodolojisini uygulayan, sadece akademik ders- lerin değil beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar, bilişim derslerinin de İngilizce işlenmesi ile yabancı dil edinimini hızlandıran bir programa sahiptir.
  • Okulumuzda, STEM(Science-Tecnology-Engineerin-Maths) öğretim metodu ile Fen bilimleri, Matematik gibi derslerin ezber sisteminden çıkarılarak, bilgilerin gerçek yaşamda uygulanabilirliği ve problem çözme tekniklerinin/metodlarının geliştirilmesi, merak, araştırma ve yaratıcılık özelliklerinin öne çıkartılması hedef alınmaktadır.

Bilim, teknoloji ve sanatın ışığında eğitim veren Yenişehir Merkez Koleji için yeni nesillere evrensel değerlerin benimsetilmesi her zaman önem taşıyan kriterlerden olacaktır.