Okulumuzda öğrencilerin fiziksel gelişiminin takibi periyodik olarak gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte okulun hijyen koşullarının takibi ve çalışanlar ile öğrencilere yönelik sağlık eğitim hizmeti verilmektedir. Öğrencilerin okul içinde hastalanması ya da kaza geçirmesi durumunda ilk yardım revirlerimizde yapılmakta, gerektiğinde veli onayı ile birlikte, en yakın hastaneye okul idaresi refakatinde sevk edilmektedir.

BESLENME DOSTU OKUL PROJESİ

Öğrencilerimizi sağlıklı beslenme ve hareketli yaşama özendirerek, obezitenin önlenmesine destek olup sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirmek hedeflenmiştir.

  • “Beslenme Dostu Okul Projesi” çalışmalarını koordine etmek üzere “Beslenme ve Hareketli Yaşam Ekibi” oluşturulmuştur.
  • Okulumuzun günlük temizlik iş planı yapılmakta ve uygulanmaktadır.
  • Temizlik ve dezenfektan için kullanılan malzemeler “Sağlık Bakanlığı’ndan izinli ve ruhsatlı ürünlerdir.
  • Okul su deposunun düzenli olarak bakımı ve temizliği yapılmaktadır.
  • Okulumuzda hareketli yaşam ilkesi benimsenmiştir. Bu doğrultuda okul bünyesinde turnuvalar düzenlenmekte ve öğrencilerin en az bir spor dalıyla aktif uğraşmaları teşvik edilmektedir.
  • Özellikle Beden Eğitimi derslerinde öğrencilerimizin etkin bir şekilde derse katılımı teşvik edilmektedir. Bu doğrultuda spor oyun alanları ile malzemeleri konusunda zenginleştirilme faaliyetlerine sürekli devam edilmektedir.
  • Okulumuzun eğitim-öğretim akış programı sağlıklı beslenme ve hareketli yaşama uygun etkinliklerle desteklenmekte ve uygulanmaktadır.
  • Öğrenci–öğretmen ve çalışanların farkındalığını arttırmak üzere farklı etkinlikler yapılmaktadır.
  • Öğrencilerimizin rutin aralıklarla boy-kilo ölçümleri yapılmakta ve risk grubundaki öğrencilerin velileri bilgilendirilerek ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirilmektedir.
  • Sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında belirli gün ve haftalar etkin olarak kutlanmaktadır.