• Atatürkçülük
  • İnsan ilişkilerinde güvenilir olmak; sevgi, saygı ve açık iletişimi esas almak
  • Aklın ve Bilimin ışığında ilerlemek
  • Olumlu ve geliştirici bir kurum iklimi yaratmak
  • Öğrencilerimizin bireysel ilgi ve ihtiyaçlarını önemsemek
  • Her öğrencinin özgünlüğüne saygı duymak
  • Çok yönlü gelişimi hedefleyen eğitim politikalarını uygulamak
  • Keyifli ve kaliteli öğrenme ortamları yaratmak
  • Yaratıcılığı destekleyen eğitim yöntemlerini kullanmak
  • Verimliliği destekleyen, yenilikçi bir bakış açısıyla güven yaratacak eğitim ortamı yaratmak
  • Farklılıkların bizi zenginleştirdiğine inanarak birbirimize saygı duymayı, ön yargılardan uzaklaşmayı öğretmek