REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BİRİMİ

Rehberlik hizmetleri, öğrencilerin kendilerini daha iyi tanıması, özelliklerinin farkında olması, çevresindeki fırsat ve olanakları değerlendirmesi, potansiyellerini geliştirebilmesi, kendi için gerçekçi ve doğru kararlar alabilmesi, karşılaştığı engel ve sorunlarla baş edebilmesi için yürütülmektedir. Bu bağlamda okulumuz Rehberlik Birimi gerek bireysel gerekse grup çalışmaları ve sınıf içi etkinlikleri ile bu süreci yürütmektedir. Eğitim yılı boyunca 1, 2 ve 3. sınıflarda ayda iki ders; 4. sınıflarda ayda bir ve ortaokul kademesinde ihtiyaç doğrultusunda rehberlik dersleri yapılır. Buna ek olarak öğrenciler ile bilgilendirme seminerleri, yaş ve sınıf düzeylerine uygun envanterler uygulanıp yol haritası çizilir. Sınava hazırlık gruplarının haftalık bireysel ders çalışma programları hazırlanır , süreç takibi ve gerekli görüşmeler yapılır. Ayrıca veli bireysel görüşmeleri, bilgilendirme bültenleri ve seminerler ile takip eder.

BİREYSEL ÇALIŞMALAR

     Öğrencilerimizin sosyal, duygusal ve akademik ihtiyaçlarına yönelik görüşmeler yapılır.

GRUP ÇALIŞMALARI

     İhtiyaç doğrultusunda grup çalışması oturumları düzenlenir. Çocukların grup çalışması ihtiyaçları öğretmenden, aileden gelen geri bildirimler veya uygulanan envanterler sonucunda tespit edilir.

REHBERLİK DERSLERİ

     Eğitim yılı boyunca 1, 2 ve 3. sınıflarda ayda iki ders; 4. sınıflarda ayda bir ve ortaokul kademesinde ihtiyaç doğrultusunda rehberlik dersleri yapılır.

VELİYLE YAPILAN ÇALIŞMALAR

     Öğrenci ve ebeveynlerin ihtiyaçları düşünülerek zaman zaman velilerimizle paylaşım toplantıları, bilgilendirici seminerler veya grup çalışmaları planlanır.

ÖĞRETMENLERLE YAPILAN ÇALIŞMALAR

     Sınıf öğretmenleri ve branş öğretmenleriyle belli aralıklarda bir araya gelinerek öğrenciler hakkında paylaşımlar yapılır.

Öğretmenlerin kişisel gelişimine katkı sağlamak amacıyla hizmet içi eğitimler düzenlenir.