Yenişehir Merkez Koleji Kütüphanesi akademik hayatımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Bina içinde herkesin rahatlıkla ulaşabileceği bir yerde bulunan kütüphanemiz çağdaş bir eğitim kurumunun ihtiyaçlarına cevap verecek biçimde tasarlanmıştır.

Okulumuzda kütüphane çalışmalarının amacı; düşünen, soru soran, araştıran, bilgiye nasıl ulaşacağını bilen, ulaştığı bilgiyi kullanan, yeni bilgiler üretebilen bireyler yetiştirmektir. Bilgi okuryazarlığı, nitelikli bir kütüphane okuryazarı olmayı ve bilgi teknolojilerini iyi kullanmayı gerektirir. Bilgi erişim ve araştırma teknikleri ile ilgili bilgiler kütüphane ortamında uygulamalı olarak öğrencilere verilmektedir. Öğrencilerimizin yaşam boyu öğrenme becerisine sahip olması hedeflenmektedir, bu doğrultuda bilgi okuryazarlığı becerisini kazanmaları önem teşkil etmektedir. Kütüphanemizde güncel kitaplar, dergiler, akademik kaynaklar bulunmakta ve her geçen yıl daha da zenginleşmektedir.